1. Kurs mykologiczno-budowlany pt. ,,Ochrona budynków przed wilgocią, korozją biologiczną i ogniem”

Kurs mykologiczno-budowlany pt. ,,Ochrona budynków przed wilgocią, korozją biologiczną i ogniem” 17.02-28.02.2020 r., Wrocław, ul. Tęczowa 57, piętro I. Kierownik … Czytaj dalej

2. Seminarium szkoleniowe, pt. „Renowacja betonu, cegły, kamienia i drewna”

Seminarium szkoleniowe, pt. „Problem porażonych przez owady konstrukcji drewnianych”, Wrocław, 18 marca 2020 r., w godz.16.30-18.00, wykładowca – dr inż. … Czytaj dalej

3. Seminarium szkoleniowe, pt. „Wtórne izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne – osuszanie budynków”

Seminarium szkoleniowe, pt. „Wtórne izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne – osuszanie budynków”, Wrocław, 22 kwietnia 2020 r., w godz.16.30-18.00, wykładowca – … Czytaj dalej

4.Seminarium szkoleniowe, pt. Seminarium szkoleniowe, pt. „ Sprawność systemu wentylacji grawitacyjnej w budynkach mieszkalnych”

Seminarium szkoleniowe, pt. „ Sprawność systemu wentylacji grawitacyjnej w budynkach mieszkalnych”, Wrocław, 20 maja 2020 r., w godz.16.30-18.00, wykładowca – … Czytaj dalej

5.Kurs mykologiczny pt. „Identyfikacja najczęściej spotykanych w środowisku wewnątrz domowym grzybów mikroskopijnych”

Kurs mykologiczny  pt. „Identyfikacja  najczęściej spotykanych  w środowisku wewnątrz domowym grzybów mikroskopijnych”, Wrocław,  4 czerwca  2020 r., godz. 8.00-15.00 ( … Czytaj dalej

6. Seminarium szkoleniowe, pt. „Występowanie zagrożenia, utylizacja oraz podstawy prawne dotyczące wyrobów azbestowych w budownictwie”

Seminarium szkoleniowe, pt. „Występowanie zagrożenia, utylizacja oraz podstawy prawne dotyczące wyrobów azbestowych w budownictwie”, Wrocław, 14 października 2020 r., w … Czytaj dalej

7. Seminarium szkoleniowe, pt. „Kształtowanie budynków ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa pożarowego”

Seminarium szkoleniowe, pt. „Kształtowanie budynków ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa pożarowego”, Wrocław, 18 listopada 2020 r., w godz.16.30-18.00, wykładowca – prof. … Czytaj dalej

8. Seminarium szkoleniowe pt.”Rekonstrukcje detali architektonicznych w obiektach zabytkowych”

Seminarium szkoleniowe, pt. „Rekonstrukcje detali architektonicznych w obiektach zabytkowych”, Wrocław, 2 grudnia 2020 r., w godz.16.30-18.00, wykładowca – prof. dr … Czytaj dalej