Zarząd i Komisje

SKŁAD PREZYDIUM ZARZĄDU GŁÓWNEGO PSMB
w kadencji 2015 – 2019

Wojciech_Skowronski

Prof. dr hab. inż. Wojciech SKOWROŃSKI

Przewodniczący
Stowarzyszenia

Krzysztof_Matkowski

Dr hab. inż. Krzysztof MATKOWSKI

Zastępca
Przewodniczącego

Zygmunt_Matkowski

Dr inż. Zygmunt MATKOWSKI

Zastępca
Przewodniczącego

Krystyna_Gagala

Mgr inż. Krystyna GĄGAŁA

Sekretarz
Generalny

Tomasz_Kania

Dr inż. Tomasz Kania

Skarbnik
Generalny


Czytaj więcej

SKŁAD ZARZĄDU GŁÓWNEGO PSMB
w kadencji 2015 – 2019

Lp. Imię i nazwisko, tytuł naukowy, zawodowy Funkcja w Zarządzie E-mail Telefon
1. Prof. dr hab. inż. Wojciech SKOWROŃSKI Przewodniczący
Stowarzyszenia
biuro@psmb.wroclaw.pl
wskow@outlook.com
(71) 344 80 12
605 484 840
2. Dr hab. inż. Krzysztof MATKOWSKI Zastępca
Przewodniczącego
kmatkowski@gmail.com 604 189 707
3. Dr inż. Zygmunt MATKOWSKI Zastępca
Przewodniczącego
zygmunt.matkowski@pwr.wroc.pl (71) 363 23 57
603 916 096
4. Mgr inż. Krystyna GĄGAŁA Sekretarz
Generalny
gagala@autograf.pl 604 299 054
5. Dr inż. Tomasz KANIA Skarbnik
Generalny
tomasz.kania@pwr.edu.pl 728 524 853
6. Prof. dr hab. inż. Henryk STOKSIK Członek Zarządu hst@asp.wroc.pl (71) 399 06 37
660 720 901
7. Dr inż. Małgorzata PIOTROWSKA Członek Zarządu malgorzata.piotrowska@p.lodz.pl (42) 631 34 70
600 668 722
8. Dr inż. Jan Antoni RUBIN Członek Zarządu jan.rubin@wp.pl (32) 422 21 10
608 856 611
9. Mgr inż. Krystyna STYRCZULA Członek Zarządu krystyna.styrczula@gmail.com (32) 265 10 76
517 483 553
10. Mgr inż. Barbara DĄBROWSKA Członek Zarządu barbara_dabrowska@interia.eu 693 365 351
11. Mgr inż. Cezariusz MAGOTT Członek Zarządu cmagott@o2.pl (32) 415 50 38
602 586 955
12. Mgr Małgorzata STEMPNIEWSKA Zastępca Członka Zarządu m.stempniewska@sanepid.olsztyn.pl 603 210 446

KOMISJE GŁÓWNE
w kadencji 2015 – 2019

Komisje Skład
Główna Komisja d/s Działalności gospodarczej i Budżetu Krzysztof Matkowski,
Wojciech Skowroński, Tomasz Kania
Główna Komisja d/s Organizacji Kursów i Seminariów promocyjno-szkoleniowych Zygmunt Matkowski, Krystyna Gągała, Jan A. Rubin, Krystyna Styrczula, Cezariusz Magott
Główna Komisja d/s Organizacji Konferencji  Jan A. Rubin, Krystyna Gągała, Krystyna Styrczula, Cezariusz Magott, Tomasz Kania
Główna Komisja d/s Aktów prawnych Henryk Stoksik, Wojciech Skowroński, Małgorzata Piotrowska, Barbara Dąbrowska
Główna Komisja Kwalifikacyjna ds. Rzeczoznawstwa Wojciech Skowroński, Henryk Stoksik, Małgorzata Piotrowska
Główna Komisja d/s Nagród i Wyróżnień Wojciech Skowroński, Krzysztof Matkowski, Zygmunt Matkowski

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI GŁÓWNYCH I STANOWISKA
w kadencji 2015 – 2019

Komisja Przewodniczący / Pełnomocnik
(E-mail, Telefon)
Główna Komisja d/s Działalności gospodarczej i Budżetu Dr hab. inż. Krzysztof MATKOWSKI
kmatkowski@gmail.com
tel. 604 189 707, (71) 320 17 46 (sł)
Główna Komisja d/s Organizacji Kursów i Seminariów promocyjno-szkoleniowych
Dr inż. Zygmunt MATKOWSKI
zygmunt.matkowski@pwr.wroc.pl
tel. 603 916 096, (71) 363 23 57
Główna Komisja d/s Organizacji Konferencji Dr inż. Jan Antoni  RUBIN
jan.rubin@wp.pl
tel. 608 856 611, (32) 422 21 10
Główna Komisja d/s Aktów prawnych Prof. dr hab. inż. Henryk STOKSIK
hst@asp.wroc.pl, wskow@plusnet.pl
tel. 660 720 901, (71)  343 80 31  (sł), (71)  399 06 37
Główna Komisja Kwalifikacyjna ds. Rzeczoznawstwa Prof. dr hab. inż. Wojciech SKOWROŃSKI
biuro@psmb.wroclaw.pl, wskow@outlook.com
tel. (71) 344 80 12, 605 484 840
Główna Komisja d/s Nagród i Wyróżnień Prof. dr hab. inż. Wojciech SKOWROŃSKI
biuro@psmb.wroclaw.pl, wskow@outlook.com
(71) 344 80 12, 605 484 840
Stanowiska d/s działalności koordynacyjnej Dr inż. Zygmunt Matkowski – pełnomocnik
d/s współpracy ZG z członkami wspierającymi i PZITBMgr inż. Krystyna Gągała – pełnomocnik
d/s koordynowania pracy biura stowarzyszenia

Mgr inż. Danuta Duch-Mackaniec – pełnomocnik Zarządu Głównego d/s współpracy z Polską Izbą Inżynierów Budownictwa

SKŁAD GŁÓWNEJ KOMISJI REWIZYJNEJ PSMB
w kadencji 2015 – 2019

Lp. Imię i nazwisko, tytuł naukowy, zawodowy Funkcja E-mail Telefon
1. Mgr inż. Krzysztof WILCZYŃSKI Przewodniczący Komisji Rewizyjnej biuro@exinsbud.com 506 162 212
2. Mgr inż. Elżbieta CIAK Zastępca Przewodniczącego j.ciak@osuszenia.pl (56) 645 89 93 512 101 911
3. Mgr inż. Adam GIERCZAK Sekretarz aagierczak@gmail.com 608 592 380
4. Inż. Ryszard KOWALSKI Członek Komisji uzrk@poczta.onet.pl (58) 309 91 99, 601 689 199
5. Mgr inż. Wojciech KOMOROWSKI Członek Komisji biuro@
klinikawilgoci@pl
501 504 834
6. Mgr inż. Danuta DUCH-MACKANIEC Zastępca Członka Komisji twojemiasto@jelenia.pl 509 912 092
7. Mgr inż. Kazimierz IMBOR Zastępca Członka Komisji ikatt-szko@wp.pl (81) 741 00 83, 502 967 892

SKŁAD GŁÓWNEGO SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO PSMB
w kadencji 2015 – 2019

Lp. Imię i nazwisko, tytuł naukowy, zawodowy Funkcja E-mail Telefon
1. Prof. dr hab. inż. Bohdan STAWISKI Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego stawiski@op.pl 668 354 839
2. Prof. dr  hab. inż. Zofia ŻAKOWSKA Zastępca Przewodniczącego zofia.zakowska@p.lodz.pl (42) 684 45 40
3. Mgr. inż. Jan KUNERT Sekretarz jankunert@wp.pl (71) 352 42 50 603 471 971
4. Prof. dr hab. inż. Andrzej FOJUTOWSKI Członek fojutowski@itd.poznan.pl (61) 849 24 46
501 020 297
5. Inż. Janusz FRONCZYK
Członek jf@budoprojekt.lublin.pl 505 176 909
6. Inż. Grzegorz BOJANOWSKI Członek gboyski1@poczta.onet.pl (32) 227 60 23
7. Mgr inż. Konrad KWIECIEŃ Członek konrad.kwiecien@gmail.com 501 359 697
8. Mgr inż. arch. Andrzej SZUL Zastępca Członka aszul@nowytarg.net (18) 266 54 75
9. Mgr inż. Bogusław KAJDAS Zastępca Członka boguslaw.kajdas@gmail.com (32) 293 51 95    602 322 261