Zarząd i Komisje

SKŁAD PREZYDIUM ZARZĄDU GŁÓWNEGO PSMB
w kadencji 2023 – 2027

Wojciech_Skowronski

Prof. dr hab. inż. Wojciech SKOWROŃSKI

Przewodniczący
Stowarzyszenia

Krzysztof_Matkowski

Prof. dr hab. inż. Krzysztof MATKOWSKI

Zastępca
Przewodniczącego

Zygmunt_Matkowski

Dr inż. Zygmunt MATKOWSKI

Zastępca
Przewodniczącego

Krystyna_Gagala

Mgr inż. Krystyna GĄGAŁA

Sekretarz
Generalny

Tomasz_Kania

Dr inż. Tomasz KANIA

Skarbnik
Generalny


Czytaj więcej

SKŁAD ZARZĄDU GŁÓWNEGO PSMB
w kadencji 2023 – 2027

Lp. Imię i nazwisko, tytuł naukowy, zawodowy Funkcja w Zarządzie E-mail Telefon
1. Prof. dr hab. inż. Wojciech SKOWROŃSKI Przewodniczący
Stowarzyszenia
biuro@psmb.wroclaw.pl
wskow@outlook.com
(71) 344 80 12
605 484 840
2. Prof. dr hab. inż. Krzysztof MATKOWSKI Zastępca
Przewodniczącego
kmatkowski@gmail.com 604 189 707
3. Dr inż. Zygmunt MATKOWSKI Zastępca
Przewodniczącego
zygmunt.matkowski@pwr.wroc.pl (71) 363 23 57
603 916 096
4. Mgr inż. Krystyna GĄGAŁA Sekretarz
Generalny
gagala@autograf.pl 604 299 054
5. Dr inż. Tomasz KANIA Skarbnik
Generalny
tomasz.kania@pwr.edu.pl 728 524 853
6. Prof. dr hab. inż. Henryk STOKSIK
Członek Zarządu hst@asp.wroc.pl (71) 399 06 37
660 720 901
7. Mgr. Małgorzata STEMPNIEWSKA Członek Zarządu mstempniewska@wp.pl 603 210 446
8. Dr inż. Elżbieta HABIERA-WAŚNIEWSKA
Członek Zarządu elzbieta.habiera@p.lodz.pl 607 993 595
9. Mgr inż. Adam GIERCZAK
Członek Zarządu aagierczak@gmail.com 608 592 380
10. Mgr inż. Wojciech KOMOROWSKI
Członek Zarządu biuro@klinikawilgoci.pl 501 504 834
11. Mgr inż. arch. Michał GAMORSKI
Członek Zarządu m.gamorski@o2.pl 731 079 743
12. Mgr Jacek CIAK
Członek Zarządu jciak@poczta.onet.pl 502 663 910

KOMISJE GŁÓWNE
w kadencji 2023 – 2027

Komisje Skład
Główna Komisja d/s Działalności gospodarczej i Budżetu Krzysztof Matkowski,
Wojciech Skowroński, Tomasz Kania, Jacek Ciak
Główna Komisja d/s Organizacji Kursów i Seminariów promocyjno-szkoleniowych Zygmunt Matkowski, Krystyna Gągała, Wojciech Komorowski
Główna Komisja d/s Organizacji Konferencji  Adam Gierczak, Krystyna Gągała, Tomasz Kania, Michał Gamorski
Główna Komisja d/s Aktów prawnych Henryk Stoksik, Wojciech Skowroński, Michał Gamorski
Główna Komisja Kwalifikacyjna ds. Rzeczoznawstwa Wojciech Skowroński, Henryk Stoksik, Zygmunt Matkowski
Główna Komisja d/s Nagród i Wyróżnień Wojciech Skowroński, Krzysztof Matkowski, Zygmunt Matkowski
Zespół ds. analiz procedur badawczych i współpracy z laboratoriami Małgorzata Stempniewska, Wojciech Komorowski, Elżbieta Habiera-Waśniewska

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI GŁÓWNYCH I STANOWISKA
w kadencji 2023 – 2027

Komisja Przewodniczący / Pełnomocnik
(E-mail, Telefon)
Główna Komisja d/s Działalności gospodarczej i Budżetu Prof. dr hab. inż. Krzysztof MATKOWSKI
kmatkowski@gmail.com
tel. 604 189 707, (71) 320 17 46 (sł)
Główna Komisja d/s Organizacji Kursów i Seminariów promocyjno-szkoleniowych
Dr inż. Zygmunt MATKOWSKI
zygmunt.matkowski@pwr.wroc.pl
tel. 603 916 096, (71) 363 23 57
Główna Komisja d/s Organizacji Konferencji Mgr inż. Adam GIERCZAK
agierczak@wp.pl
tel. 608 592 380
Główna Komisja d/s Aktów prawnych Prof. dr hab. inż. Henryk STOKSIK
hst@asp.wroc.pl
tel. 660 720 901, (71)  343 80 31  (sł), (71)  399 06 37
Główna Komisja Kwalifikacyjna ds. Rzeczoznawstwa Prof. dr hab. inż. Wojciech SKOWROŃSKI
biuro@psmb.wroclaw.pl, wskow@outlook.com
tel. (71) 344 80 12, 605 484 840
Główna Komisja d/s Nagród i Wyróżnień Prof. dr hab. inż. Wojciech SKOWROŃSKI
biuro@psmb.wroclaw.pl, wskow@outlook.com
(71) 344 80 12, 605 484 840
Zespół d/s analiz procedur badawczych i współpracy z laboratoriami Mgr Małgorzata STEMPNIEWSKA
mstempniewska@wp.pl
603 210 446

 

=====================================

Stanowiska d/s działalności koordynacyjnej:

 

Dr inż. Zygmunt MATKOWSKI - pełnomocnik d/s współpracy ZG z członkami wspierającymi, Polską Izbą Inżynierów Budownictwa i PZITB

Mgr inż. Krystyna GĄGAŁA - pełnomocnik d/s koordynowania pracy biura stowarzyszenia

 

SKŁAD GŁÓWNEJ KOMISJI REWIZYJNEJ PSMB
w kadencji 2023 – 2027

Lp. Imię i nazwisko, tytuł naukowy, zawodowy Funkcja E-mail Telefon
1. Mgr inż. Krzysztof WILCZYŃSKI Przewodniczący Komisji Rewizyjnej biuro@exinsbud.com 506 162 212
2. Mgr inż. Wojciech Niemczyk
Członek wojciech.niemczyk@neostrada.pl 605 21 65 60
3. Mgr inż. Kazimierz Imbor
Członek ikatt-szkol@wp.pl 608 390 607

SKŁAD GŁÓWNEGO SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO PSMB
w kadencji 2023 – 2027

Lp. Imię i nazwisko, tytuł naukowy, zawodowy Funkcja E-mail Telefon
1. Prof. dr hab. inż. Bohdan STAWISKI Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego stawiski@op.pl 668 354 839
2. Mgr inż. Michał Bal Członek - -
3. Mgr inż. Krystyna Styrczula
Członek - -
-
4. Mgr inż. Artur Busse
Członek - -
5. Mgr inż. Jarosław Ciak
Członek - -
6. Mgr inż. Szymon Gorszwa
Członek - -