Zlecenia

W ramach swojej działalności Stowarzyszenie wykonuje:

 • EKSPERTYZY BUDOWLANE I MYKOLOGICZNE, OCENY BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DOTYCZĄCE:
  • budownictwa ogólnego,
  • budownictwa rolniczego,
  • budownictwa przemysłowego,
  • zabytkowej architektury oraz
  • budownictwa sakralnego.
 • PRZEGLĄDY TECHNICZNE W ZAKRESIE:
  • osuszania budynków,
  • wymiany izolacji poziomych i pionowych,
  • odwadniania budynków,
  • odgrzybiania i impregnacji,
  • wzmacniania konstrukcji.

W ramach swojej działalności Stowarzyszenie organizuje:

 • KONFERENCJE I SYMPOZJA
 • SZKOLENIA, ODCZYTY ORAZ KURSY:
  • kursy specjalistyczne w wymiarze 200 godzin dla kandydatów na rzeczoznawców w zakresie mykologii budowlanej,
  • kursy dla pracowników inżynieryjno-technicznych w wymiarze 46 godzin,
  • kursy dla robotników wykwalifikowanych w wymiarze 24 godzin,
  • odczyty m.in. dotyczące zwalczania korozji biologicznej występującej w budownictwie i wpływu środowiska porażonego grzybami na zdrowie ludzkie.