ZAKŁAD OGÓLNO-BUDOWLANY MAL-BUD INŻ. SZYMON RUBIK

Firma Mal-Bud została założona w 1978 roku, jako jednoosobowa działalność rzemieślnicza zrzeszona w Cechu Rzemiosł Różnych w Ostrzeszowie. Jej właściciel zgodnie z tradycjami rodzinnymi od dziada i ojca realizował się i rozwijał w zakresie usług, najpierw malarskich, następnie ogólnobudowlanych, poszerzonych o dalsze branże specjalistyczne w budownictwie. Od początku w swojej strategii rozwoju, jako mały zakład rzemieślniczy, opierała się na jakości wykonywanych usług, najpierw drobnych dla odbiorców indywidualnych, a następnie biorąc udziały w dużych przetargach na roboty budowlane. Firma przez wszystkie lata utrzymywała się na rynku usług ogólnobudowlanych. W okresie wolnorynkowym poszerzyła znacznie pakiet swoich świadczeń. Z jednoosobowego zakładu, w miarę upływu czasu, zakład usprzętowił się i przeobraził w firmę, która obecnie zatrudnia 8 pracowników etatowych i kształci w ramach działalności dydaktycznej rzemieślniczej średnio rocznie około 8 uczniów w różnych budowlanych zawodach. Mimo otrzymania tytułu inżynier budownictwa, specjalność konstrukcje budowlane i inżynierskie na Politechnice Poznańskiej Wydział Budownictwa Lądowego w1986r., oraz posiadania uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej i architektonicznej, właściciel firmy, od początku rozpoczął działalność we władzach Samorządowych Rzemiosła, przyczyniając się do doskonalenia działań rzemieślniczych na rzecz klientów, a także poszerzając i ustawicznie aktualizując zagadnienia w zakresie wykonywania usług w branży ogólnobudowlanej. W ramach doskonalenia swoich kwalifikacji zawodowych w Izbie Rzemieślniczej i Przedsiębiorczości otrzymuje w ramach rozwoju i poszerzania usług : dyplom mistrza w zawodzie: malarz- tapeciarz, murarz- tynkarz, dekarz, glazurnik, monter instalacji i urządzeń sanitarnych oraz monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie. Wybrany jako delegat na Zjazd Centralny przez delegatów Izby Rzemieślniczej i Przedsiębiorczości w Kaliszu na lata 2013-2015, obecnie jest członkiem w Komisji Rzemiosł Budowlanych w Warszawie. Równolegle wychodząc naprzeciw odbiorcom usług poszerzona zostaje działalność firmy o specjalistyczne roboty budowlane w renowacji i rewitalizacji zabytków, obiektów przemysłowych użyteczności publicznej i innych. Do zadań specjalistycznych w zakresie usług należy również osuszanie budynków i budowli z wilgoci różnego pochodzenia, wykonywanie wszelkiego rodzaju izolacji przeciwwodnych, drenaży, systemów tynków renowacyjnych, wraz z ostatecznym fachowym wykończeniem kompatybilnymi materiałami.

W firmie m.in. realizowane są prace w zakresie wykonywania badań, diagnozowania i usuwania problemu poprzez specjalistyczne wykonawstwo robót odpowiednimi metodami lub impregnatami. Na taką działalność w firmie pozwala wieloletnie doświadczenie, wiedza, posiadanie specjalistycznych maszyn i sprzetu, a przede wszystkim referencje inwestorów, którym świadczyła i prawidłowo ukończyła usługi firma MAL-BUD inż. Szymona Rubika.