WEBAC Sp. z o.o.

Firma WEBAC jest producentem i dystrybutorem żywic syntetycznych stosowanych w budownictwie do zabezpieczeń przeciwwilgociowych i przeciwwodnych a także napraw konstrukcji. WEBAC specjalizuje się w środkach iniekcyjnych do uszczelnień murów i konstrukcji techniką iniekcji ciśnieniowej, do tworzenia izolacji poziomych przed podciąganiem kapilarnym, izolacji pionowych przed wodami powierzchniowymi i gruntowymi; w środowisku suchym, wilgotnym, mokrym i pod wodą; w układach statycznych i dynamicznych.

Spienialne żywice poliuretanowe służą do zatrzymywania wycieków wody pod ciśnieniem do 17 bar. Spienialne w kontakcie z wodą od 15do 40 razy żywice poliuretanowe WEBAC, w postaci elastycznej i sztywnej, umożliwiają zatrzymanie wody napierającej.

Poliuretanowe żywice (PU) iniekcyjne o stałej objętości – nie spienialne – służą do trwałego, przeciwwodnego uszczelniania budowli. Najczęściej wykorzystuje się je do tworzenia przepon poziomych zabezpieczających ściany przed podciąganiem kapilarnym wilgoci. W połączeniu ze spienialnymi żywicami poliuretanowymi środki te umożliwiają uszczelnianie zbiorników czy innych konstrukcji pod pełnym obciążeniem wodą

Żywice epoksydowe (EP) służą do uszczelnień i napraw konstrukcji żelbetowych w sposób przenoszący naprężenia. Szczególnym produktem w tej grupie jest środek do iniekcji w środowisku mokrym oraz zaolejonym WEBAC 4170. Nowością na rynku są żywice poliuretanowe o właściwościach żywic konstrukcyjnych – WEBAC 1610 oraz WEBAC 1660.

Przy uszczelnieniach konstrukcji przykrytych ziemią wykorzystuje się technikę iniekcji kurtynowej – uszczelnienie powłoką zewnętrzną – z wykorzystaniem żeli akrylowych. Metoda ta umożliwia wykonanie zewnętrznej powłoki hydroizolacyjnej bez konieczności odkopywania konstrukcji.

Do profilaktycznego wykonywania uszczelnień przerw roboczych w nowo wznoszonych konstrukcjach wykorzystuje się węże iniekcyjne WEBAC. Perforowane przewody z tworzywa sztucznego układa i mocuje w przerwach technologicznych na etapie betonowania. Po zakończeniu wznoszenia konstrukcji poprzez węże iniekcyjne tłoczy się żywice zarówno PU jak też EP uszczelniając tym samym przerwy robocze.
Ostanie lata potwierdzają znakomite właściwości jednopłaszczowego węża iniekcyjnego bez otuliny zewnętrznej WEBAC Typ AB.

Dla wykonania iniekcyjnego uszczelnienia budowli wykorzystuje się elektryczne, iniekcyjne pompy membranowe, prasy ręczne oraz dwukomponentowe pompy tłokowe (do iniekcji żelu akrylowego). Niezbędnym elementem ciśnieniowego tłoczenia są Iniektory śrubowe o średnicy zewnętrznej, 8, 10, 13 mm z kalamitką stożkową, o różnej długości.

Środki iniekcyjne WEBAC uzupełnione o środki do wypełniania dylatacji, szpachlówkę epoksydową do przerabiania pod wodą – WEBAC 4525, spienialny środek do wypełniania pustek i kawern – WEBAC 2260 i inne spełniają najdalej idące wymogi techniczne i higieniczne. Środki bezrozpuszczalnikowe, często dopuszczone do kontaktu z wodą pitną, o znakomitej odporności chemicznej, mikrobiologicznej i temperaturowej umożliwiają ich powszechne stosowanie. Większość żywic epoksydowych osiada znak CE.

Środki firmy WEBAC w sposób istotny wzbogacają ofertę polskiego rynku mediów iniekcyjnych.