P.P.U.H. AKCES

Firma Akces Brunon Kieloch działa na rynku budowlanym od 1994 roku. Od lat specjalizuje się w wykonawstwie budowlanym, jest jednocześnie firmą handlową oraz producentem materiałów budowlanych marki Polytech. Zdobyte doświadczenie w wykonawstwie pozwala jej na tworzenie innowacyjnych produktów, dostosowanych do potrzeb i wymagań rynku.

Na dzień dzisiejszy, Akces jest producentem całej serii produktów Polytech, służących do izolacji termo-akustycznej budynków. Produkty Polytech są polecane do wykonywania izolacji dachów, podłóg, tarasów i ścian. Innowacyjnym rozwiązaniem jest zastąpienie w produkcji zapraw i betonów, tradycyjnych kruszyw styropianem oraz użycie piany technicznej. Wykorzystywana technologia zapewnia niski ciężar właściwy, odpowiednie parametry izolacyjności termo-akustycznej oraz dobrą wytrzymałość na ściskanie uzyskanych zapraw i betonów.

System Polytech obejmuje m.in.:
- Polytech Therm – zaprawę tynkarską izolującą cieplnie,
- Zaprawy wyrównująco -izolacyjne: Polytech 20/80, Polytech 30/50, Polytech 35/50,
- Polytech MP – ciepłochłonną zaprawę murarską,
- Pianobeton Polytech 100 – zaprawę wyrównującą,

Zaprawa tynkarska Polytech Therm w przeciwieństwie do tradycyjnych metod docieplania płytami izolacyjnymi, pozwala ścianom „oddychać”, odprowadzając wilgoć na zewnątrz muru i ograniczając ryzyko powstawania we wnętrzach grzybów i pleśni.

Polytech 20/80 to ekologiczna, lekka, wytrzymała oraz bardzo dobrze izolująca termicznie zaprawa cementowo-styropianowa. Najczęściej stosowana jest jako podkład podłogowy lub jako masa gęstoplastyczna do kształtowania spadków na dachach płaskich i izolacja termiczna. Ciepłochronna zaprawa murarska Polytech MP dzięki dodatkowi granulatu styropianowego ogranicza możliwość powstawania mostków cieplnych. Jest łatwa w zastosowaniu, oraz posiada bardzo dobrą przyczepność.

Akces jest firmą z długą tradycją, stawiającą na innowacyjność oraz troskę o klienta. W swoim działaniu podkreśla bardzo istotną kwestię ochrony środowiska. Firma wykorzystuje w produkcji odpady styropianowe powstające na budowach i jednocześnie tworzy i wprowadza na rynek produkty sprzyjające energooszczędności w budownictwie. Wysiłki firmy Akces są zauważane i nagradzane. W 2012 r. firmie Akces przyznano wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie „Modernizacja Roku 2011”, w 2009 roku otrzymała tytuł „Firmy Roku 2008”, przyznawany przez starostę bielskiego. Nagradzane są także produkty i technologia Polytech. Do nagród tych należy m. in. Nagroda Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego za zaprawę tynkarską Polytech Therm.