KLINIKA WILGOCI

Firma  specjalizuje się w usuwaniu szkód związanych z zalaniami i awariami instalacji wodnych,  wykrywaniu i lokalizacji nieszczelności, diagnostyce  zawilgoconych obiektów wg. standardów WTA, osuszeniu budynków,  hydroizolacjach, dekontaminacji pomieszczeń.  Higiena i czystość mikrobiologiczna pomieszczeń,  jak też dbałość o zdrowie i komfort  użytkowników jest priorytetem.  Wykonuje badania jakości i czystości mikrobiologicznej powietrza  budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej, wraz z oceną zagrożenia  zdrowia. Firmę charakteryzuje specjalistyczna  wiedza i  najnowocześniejszy sprzęt diagnostyczny oraz  osuszeniowy, gwarantujący  największą efektywność prac  przy uwzględnieniu interesów  poszkodowanego  jak i  ubezpieczyciela. Więcej informacji na  stronie  www.klinikawilgoci.pl