7. Seminarium szkoleniowe, pt. „Kształtowanie budynków ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa pożarowego”

Seminarium szkoleniowe, pt. „Kształtowanie budynków ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa pożarowego”, Wrocław, 21 listopada 2018 r., w godz.16.30-18.00, wykładowca – prof. dr hab. inż. Wojciech Skowroński, dla całego kraju.