6. Seminarium szkoleniowe, pt. „Występowanie zagrożenia, utylizacja oraz podstawy prawne dotyczące wyrobów azbestowych w budownictwie”

Seminarium szkoleniowe, pt. „Występowanie zagrożenia, utylizacja oraz podstawy prawne dotyczące wyrobów azbestowych w budownictwie”, Wrocław, 17 października 2018 r., w godz. 17.00-19.00, wykładowca – mgr inż. Jan Kunert, dla całego kraju.