6. Seminarium szkoleniowe, pt. „Występowanie zagrożenia, utylizacja oraz podstawy prawne dotyczące wyrobów azbestowych w budownictwie”

Seminarium szkoleniowe, pt. „Występowanie zagrożenia, utylizacja oraz podstawy prawne dotyczące wyrobów azbestowych w budownictwie”, Wrocław, 14 października 2020 r., w godz. 17.00-19.00, wykładowca – mgr inż. Jan Kunert, dla całego kraju.