4.Seminarium szkoleniowe, pt. Seminarium szkoleniowe, pt. „ Sprawność systemu wentylacji grawitacyjnej w budynkach mieszkalnych”

Seminarium szkoleniowe, pt. „ Sprawność systemu wentylacji grawitacyjnej w budynkach mieszkalnych”, Wrocław, 20 maja 2020 r., w godz.16.30-18.00, wykładowca – mg. inż. Barbara Dąbrowska, dla całego kraju. więcej o seminarium