2. Seminarium szkoleniowe, pt. „Renowacja betonu, cegły, kamienia i drewna”

Seminarium szkoleniowe, pt. „Renowacja betonu, cegły, kamienia i drewna”, Wrocław, 20 marca 2019 r., w godz.16.30-18.00, wykładowca – dr inż. Jan Antoni Rubin, dla całego kraju.