MAJSTER- POL

Firma Majster-Pol Kosińscy Sp. j. od wielu lat ściśle współpracuje z niemieckim producentem środków konserwujących, tj. firmą Thor GmbH ze Speyer. Współpraca ta dotyczy kompleksowego zabezpieczenia mikrobiologicznego wyrobów firmy Majster-Pol tj. zabezpieczenia pojemnikowego oraz zabezpieczenia powłok uzyskiwanych z farb i tynków. Skuteczność tych zabezpieczeń została wielokrotnie potwierdzona badaniami laboratoryjnych i poligonowymi, tego typu zabezpieczenia dają gwarancję wieloletniej ochrony przed korozją mikrobiologiczną wyrobów wyprodukowanych przez firmę Majster-Pol. Stosowane przez firmę środki konserwujące spełniają również wszystkie wymagania Unii Europejskiej dotyczące ochrony środowiska naturalnego, należą bowiem do najnowocześniejszych rozwiązań dostępnych na rynku europejskim.

Produkty firmy Majster-Pol w swoim składzie zawierają Acticide MKB 3, biocyd ten należy do unikalnych rozwiązań na rynku, posiada substancje aktywne w specjalny sposób zabezpieczone przed degradacją, co daje znacznie lepszą odporność tego biocydu na jego wymywanie z zabezpieczanej powłoki, ma więc także znacznie lepszy profil w testach Ecotox. Acticide MKB 3 jest innowacyjnym, powłokowym środkiem konserwującym służącym do zabezpieczania powłok takich jak farby, tynki itp., w szczególności w nowoczesnych systemach dociepleń. Jest synergiczną mieszaniną trzech substancji aktywnych, działa niezawodnie przeciwko grzybom oraz algom. Oprócz bardzo dobrej odporności na promieniowanie UV i wymywanie odznacza się również wysoką stabilnością w alkalicznym środowisku. Biocyd nie zawiera fungicydu karbendazym. Zabezpieczenie substancji aktywnych w tym biocydzie daje również znacznie lepszą stabilność biocydu znajdującego się w powłoce na naświetlanie bowiem to ono prowadzi często do szybkiej degradacji substancji aktywnych. Stopniowe w czasie uwalnianie się substancji aktywnych z biocydu wbudowanego w produkt (powłokę) powoduje znaczne wydłużenie czasu życia biocydu w powłoce w porównaniu do rozwiązań klasycznych, a także wnosi mniejsze niebezpieczne obciążenie dla środowiska naturalnego. Acticide MKB 3 nie zawiera w swoim składzie Karbendazymu (występuje on jeszcze w starych rozwiązaniach zabezpieczeń powłokowych), jest to obecnie substancja uznawana za toksyczną i mutagenną. Rozwiązania zawierające Karbendazym, czy też wolny Diuron, stanowią poważne zagrożenie dla pracowników posługujących się takim biocydem a także dla środowiska wodnego z uwagi na relatywnie szybkie wymywanie substancji aktywnych biocydu do środowiska w porównaniu do nowoczesnych rozwiązań funkcjonujących na rynku, takich jak wspomniany już Acticide MKB 3.

Firma Majster-Pol Kosińscy Sp. j. oferuje do naprawy zainfekowanych powierzchni murowanych (np. elewacje budynków, najczęściej ze źle uprzednio wykonanym, już zainfekowanym systemem ocieplającym) zestaw produktowy: Elewacid, jako produkt biocydowy (nr. rejestracyjny: 3889/09, kat. II grupa 10) do niszczenia istniejącej infekcji grzybowo-glonowej (po uprzednim mechanicznym, np. przy użyciu wody pod ciśnieniem, oczyszczeniu zainfekowanej powierzchni) a następnie pomalowanie tej powierzchni farbą zewnętrzną MajsterFarba, która zawiera nowoczesny biocyd powłokowy chroniący tę nową powierzchnię przed ponowną degradacją mikrobiologiczną na wiele lat.