IZOSERWIS Izolacje Budowlane

Firma specjalizuje się (od 1986 r.) w osuszaniu i renowacji budynków i budowli. Integralną częścią jej działalności jest zabezpieczanie budynków przed korozją biologiczną oraz prac związanych z wykonywaniem specjalistycznych izolacji przeciwwilgociowych w budynkach projektowanych i istniejących. W zakresie działalności firmy mieści się między innymi: wykorzystanie technik mikrofalowych przy osuszaniu przegród budynku, osuszanie powietrza w pomieszczeniach osuszaczami absorpcyjnymi lub kondensacyjnym, wykonywanie izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych w budynkach nowopowstających lub ich odtwarzanie w budynkach istniejących, systemowe wzmacnianie konstrukcji murowych i żelbetowych. Firma działa również w sferze szeroko rozumianej diagnostyki napraw budynków murowanych i drewnianych realizując opinie i projekty wykonawcze zabezpieczeń przeciwwilgociowych i przeciwwodnych, kosztorysowanie prac, nadzór budowlany, dworactwo techniczne w zakresie hydroizolacji. Pracownicy firmy posiadają patent nr 204694 „mikrofalowe urządzenie do osuszania budynków i niszczenia szkodników biologicznych w konstrukcjach budowlanych” oraz uprawnienia takie jak uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno -budowlanej do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robót oraz sporządzania projektów w zakresie rozwiązań konstrukcyjno – budowlanych wszelkich budynków i budowli, do kierowania robotami budowlanymi oraz prowadzenia nadzoru inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno – budowlanej przy zabytkach nieruchomych, rzeczoznawcy mykologiczno – budowlanego PSMB, rzeczoznawcy budowlanego PIIB. Obiekty referencyjne firmy to między innymi: Urząd Wojewódzki w Katowicach – budynek główny, Gmach Główny Uniwersytetu Wrocławskiego, Synagoga Pod Białym Bocianem we Wrocławiu, Kościół św. Bartłomieja w Gliwicach, Kościół św. Macieja we Wrocławiu, Sądy Rejonowe w Raciborzu, Cieszynie, Rybniku, Pszczynie i Wodzisławiu Śląskim, Politechnika Wrocławska – Wydział Elektryczny CBN, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Legnicy.